Zet ook je favorieten online! begin hier...
Populaire links Andere gebruikers
 

SOS-SMALLINGERLAND

Hoofdpagina  | Auto+Bus+Trein+Fiets | Computer+Internet | Eten+Drinken | Financieel+Economie+Verzekeringen  | Geschiedenis+Oorlogen+Wetenschap  | Gezondheid | Huis+Tuin+Wonen  | Kansspelen+Spelletjes  | Leuk+Handig+Gratis+Kado's  | Media+Rubrieken  | Mensen+Werk+Hobby  | Natuur+Dieren+Energie+Milieu  | Nieuws+Weer+Verkeer | Overheid+Recht+Juridisch  | Productvergelijking+Besparingen  | Provincies+Steden  | Routeplanner+Stratenboek+N.S.planner  | Seniorenpagina's | Sporten(algemeen) A-Z | Startpagina's+Zoekpagina's+Plaatjespagina's  | Telefoongids en Zoekgids | TV-gids+Teletekst | Vakantie+Overwinteren+Tickets+Uitgaan | Vraag en Aanbod  | Zakelijke sites(bedrijven+winkels+organisaties)

 GEMEENTE "SMALLINGERLAND" A-Z

Bezoekadres:
Gauke Boelensstraat 2
Drachten
Tel: 0512-581234

Hoofdpagina Gemeente Smallingerland
Adres en Route Gemeente Smallingerland
Openingstijden Gemeente
Kerngegevens
Frysk

 GEMEENTE "SMALLINGERLAND" gemeentegids+gemeentebelangen

De digitale gemeentegids (wegwijzer) van Smallingerland bevat de adresgegevens van de verenigingen, stichtingen en instellingen. Deze gegevens zijn gekoppeld aan een digitale plattegrond.

Gemeentegids
Gemeentebelangen

 GEMEENTE "SMALLINGERLAND" bereikbaar per telefoon+fax+mail

U belt Werkdagen 8.30-17.00, vrijdags tot 16.00 het alg.tel.nr v.d. gemeente voor doorverbinden:0512-581234. Bandje. Daarna - of als u een 1 kiest - krijgt u de telefoniste. Uitsluitend bij camaliteiten na kantoortijd = 06-22976264.


Telefoon-Fax-Email Gemeente
Mail naar Gemeente Smallingerland

 ALLES over SMALLINGERLAND

Genealogie Provincie Fryslân
Geschiedenis van Smallingerland
Pluskrant voor 50 plussers
Weblog Smallingerland
Wijsvinger naar Provincie

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

 GEMEENTE "SMALLINGERLAND" instanties en wijkbeheer

Instanties en klacht of melding:
bestrating
straatverlichting
straatmeubilair
verkeersborden
speelvoorzieningen
groen
zwerfvuil
papierbakken
vijver
anders


Beleefbibliotheek
Overheidsorganisatie Smallingerland
Stichting Welzijn Smallingerland
VROM Smallingerland
Wonen voor ouderen
Melding wijkbeheer(uw buurt)

 GEMEENTE "SMALLINGERLAND" deze site als u iets wilt weten c.q. wilt melden

U wilt bij iets regelen of melden:een vergunning U heeft een klacht of opmerking voor het wijkbeheer
of melden dat uw afvalbak niet is geleegd of milieu-overlast bv stank of geluidhinder melden of u wilt een onderwerp/klacht melden


Klik hier als U wilt iets weten
Hier kunt U iets regelen of melden

 GEMEENTE "SMALLINGERLAND" overzicht tarieven

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Rioolrechten-Hondenbelasting
Afvalstoffenheffing
Bezwaar WOZ-beschikking-Betaling
Kwijtschelding-Kabelaansluiting radio/tv
Waterschapslasten-Parkeertarieven in en om centrum Drachten

Tarieven

 KATHOLIEKE BOND VOOR OUDEREN IN SMALLINGERLAND

Werkgroepen KBO-Smallingerland
Bestuur en medewerkers KBO
KBO&ANBO&PCOB werken samen als SOS

 FEDERATIE "UNIE KBO"

De Unie KBO is een federatie die bestaat uit twaalf provinciale KBO's . Deze KBO's kennen ruim 900 zogenaamde 'afdelingen', verspreid over heel Nederland. Deze afdelingen tellen op hun beurt gezamenlijk ruim 270.000 leden.
De 12 provinciale KBO's

 OUDEREN-ORGANISATIES

Ouderen-organisaties
GGD Fryslân

 ZAKELIJK SMALLINGERLAND

Alle bedrijven in Smallingerland
Makelaars in Smallingerland
Notarissen Smallingerland

 GEMEENTE "SMALLINGERLAND" brandweer+rode kruis+luchtvaart
Brandweer Smallingerland
Luchtvaartterrein Drachten
Rode Kruiswat is dit...?

voorwaarden/privacybeleid


bijwerken/prive
inhoud: